Zásady zpracování osobních údajů

Spolu s našimi Podmínkami užívání tento dokument vysvětluje, jak shromažďujeme a nakládáme s vašimi osobními údaji na stránkách Didli. Aktuální verzi podmínek najdete vždy na této stránce.

Vaše informace budeme shromažďovat, používat a sdílet způsoby, které naleznete níže.

Je naší prioritou zachovat bezpečnost osobních údajů, které nám poskytujete.

Vaše osobní údaje a nastavení komunikace můžete kdykoliv aktualizovat. Na základě vaší žádosti vaše osobní údaje smažeme.

1. Zpracovávané údaje

1.1. Údaje poskytnuté uživateli. Na Didli zpracováváme osobní údaje o uživatelích a obchodních partnerech. Primárně jsou zpracovávány osobní údaje, které nám sami poskytnete. Tyto údaje zahrnují zejména e-mailovou adresu, jméno a telefonní číslo (pokud byly poskytnuty). Pokud budete chtít, můžete uvést i další údaje.

1.2. Údaje získané prostřednictvím cookies. Didli získává údaje o návštěvě webových stránek, prohlížených produktech a další aktivitě na webových stránkách.

1.3. Didli nesbírá ani jinak nezpracovává jakékoli citlivé osobní údaje zahrnující např. údaje o Vašem zdravotním stavu, vyznání či přesvědčení apod.

2. Účey zpracovávaných údajů

2.1. Pro nabídku našich produktů a propagaci Didli formou obchodních sdělení zasílaných uživatelům využívá Didli především e-mailovou adresu. Zpracování probíhá v tomto případě pouze na základě Vašeho souhlasu, který je zcela dobrovolný, a i v případě jeho neudělení můžete nadále plně využívat naše webové stránky. Souhlas Didli udělujete v průběhu zadání vaší emailové adresy při registraci pro odběr novinek. Vezměte prosím na vědomí, že registraci na Didli mohou provádět pouze osoby starší 15 let. Váš souhlas můžete kdykoli odvolat emailem na adrese info@didli.cz.

3. Odvolání souhlasu a zrušení zasílání obchodních sdělení

3.1 Uživatelé Didli mohou kdykoli zrušit odebírání obchodních sdělení zasláním požadavku na emailovou adresu info@didli.cz.

4. Přístup k údajům

4.1. Osobní údaje jsou zpracovávány Didli a jejími pracovníky. Veškeré osoby mající přístup k osobním údajům jsou zavázány k mlčenlivosti a tento závazek trvá i po skončení jejich spolupráce s Didli.

4.2. Didli jako správce pověřuje zpracováním osobních údajů další subjekty, jako tzv. zpracovatele. Zpracovatelem se rozumí každý subjekt, který zpracovává osobní údaje pro Didli pro účely a způsobem, které Didli stanoví. V případě, kdy je se zpracováním vyžadován Váš souhlas, předáváme údaje zpracovatelům pouze v případě, že jste souhlas udělili. Zpracovatelům předáváme pouze ty údaje, které nezbytně potřebují k zajištění svých služeb.

5. Doba zpracování a uchování údajů

5.1. Vaše osobní údaje uchováváme jen na tak dlouho, jak je nutné. Abyste mohli používat služby Didli, a abychom porozuměli vašim zájmům a mohli pro vás zlepšovat naše produkty. Pokud už nemáme důvod či právní povinnost k tomu, abychom zpracovávali vaše údaje, vymažeme je nebo je uložíme tak, aby nebylo pomocí nich možné zjistit vaši totožnost.

5.2. Obchodní sdělení jsou zasílána uživatelům po celou dobu, po kterou trvá souhlas s jejich zasíláním.

5.3. Další zpracování osobních údajů nad rámec uvedených lhůt provádí Didli pouze v případě, že je to nezbytné pro splnění povinností vyplývajících z právních předpisů, které se na Didli vztahují. Bez ohledu na délku doby uchování osobních údajů nás můžete požádat, abychom vaše osobní údaje vymazali.

6. Vaše práva

6.1. V souvislosti se zpracováním osobních údajů se můžete obrátit na Didli a požadovat:

6.2. Dále mohou uživatelé Didli vznést námitku proti zpracování osobních údajů v případě zasílání obchodních sdělení nebo vyhodnocování nákupních preferencí, na jejímž základě Didli neprodleně ukončí zpracování osobních údajů pro tyto účely.

7. Bezpečnost

7.1. Didli dbá na bezpečnost Vašich údajů. Nakládání s osobními údaji probíhá plně v souladu s platnými právními předpisy, včetně obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Didli klade při zpracování osobních údajů velký důraz na technické i organizační zabezpečení zpracovávaných údajů.

7.2. Veškeré osobní údaje v elektronické formě jsou uloženy v databázích a systémech, k nimž mají přístup pouze osoby, které potřebují s osobními údaji bezprostředně nakládat pro účely uvedené v těchto pravidlech, a to pouze v nezbytném rozsahu. Přístup k těmto osobním údajům je chráněn heslem a firewallem. Zabezpečení osobních údajů je ze strany Didli pravidelně testováno a ochranu průběžně vylepšujeme.

8. Kontakt

8.1 Didli provozuje společnost Didli s.r.o., se sídlem Korunní 2569/108, Vinohrady, 101 00 Praha 10, IČ: 10877673. Společnost je správcem údajů veškerých informací, které od vás získáváme. S jakýmikoliv připomínkami ohledně zpracování osobních údajů, nebo v případě uplatnění svých práv se můžete obracet na Didli e-mailem na adresu info@didli.cz.

Účinnost

9.1. Tato pravidla jsou účinná od 1.9.2021.